Zvaniet un piesakieties semināriem tagad 29710092

Administratīvās atbildības likums. Kā izprast un pareizi piemērot jauno regulējumu

Semināra programma:

1. Administratīvās atbildības likuma tapšanas konteksts un vēsture;

2. Jaunā administratīvo sodu sistēma:
    Nozaru kodifikācija;
    Administratīvo sodu veidi un būtība, būtiskākās izmaiņas sodu sistēmā;
    Soda noteikšanas teorētiskie un praktiskie aspekti.

3. Administratīvā pārkāpuma process iestādē:
    Administratīvās atbildības likuma pamatā esošais lietderības princips un tā nozīme     likuma pareizā piemērošanā;
    Amatpersonu kompetences robežas, t.sk. dalītās kompetences gadījumos;
    Procesuālie dokumenti un to forma, t.sk. atteikšanās no administratīvā pārkāpuma     protokola;
    Procesa stadijas un procesa norise (procesa uzsākšana, lietas sagatavošana     izskatīšanai, lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana);
    Lēmuma pārsūdzēšana pie augstākas amatpersonas.

4. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma izpilde:
    Brīvprātīgā izpilde, piespiedu izpilde;
    Starptautiskā sadarbība naudas soda izpildē.

Jautājumus sūtīt - info@partnerimg.lv
Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos.

Ja vēlaties piedalīties seminārā, lūdzu atveriet "PIETEIKTIES" un aizpildiet anketi, vai zvaniet pa tel. 29710092 Maijai